Book now

Kip Kardashian (Wraps & Celebs)

Oriental chicken, lettuce, tomato, spring onions and aioli